Príspevok zamestnancom v ČR pri nariadenej karanténe

Dovoľujeme si Vás upozorniť na predĺženie príspevku zamestnancom pri nariadenej karanténe alebo izolácii (tzv. „izolačka“).

Príspevok bolo pôvodne možné čerpať len do 30. apríla 2021. Teraz je možné o príspevok žiadať aj za všetkých zamestnancov, ktorým bude nariadená karanténa alebo izolácia v období od 1. mája do 30. júna 2021.

Pravidlá čerpania mimoriadneho príspevku zostávajú bez zmeny.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.