Workshop pro Central Business Network o právních aspektech GDPR

Náš GDPR-tým specializovaný na přípravu firem na implementaci nové právní úpravy evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do praxe firem zrealizoval ve spolupráci se společností Central Business Network (CBN) workshop o právních aspektech GDPR.

Tento workshop byl určen pro členy byznysového klubu podnikatelů „Spojme síly“, jehož je CBN provozovatelem, a proběhl v rámci klubového setkání dne 4. dubna 2018 v Praze, kterého se zúčastnilo více než 30 členů.

Mezi přednášejícími vystoupili naši kolegové Mgr. Lucie Hladěnová, LL.M. a JUDr. Petr Jakubec, kteří se s účastníky workshopu podělili i o nasbírané praktické zkušenosti z již proběhlých implementací.