Radi by sme vás informovali o novom programe pre malé a stredné podniky v ČR, ktorého cieľom je znížiť vplyv nútenej zmeny dodávateľa energie.
Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR zverejnilo 6. decembra 2021 výzvu na predkladanie projektov na získanie bezplatnej záruky “Nútená zmena dodávateľa energie” od Národnej rozvojovej banky.

Záruka sa poskytne do výšky 80 % zaručeného úveru. Maximálna výška úveru môže dosiahnuť 2 000 000,- Kč. O záruku môžu požiadať malé a stredné podniky postihnuté nútenou zmenou dodávateľa energie. Pre poskytnutie tejto záruku, musí spoločnosť preukázať, že k zvýšeniu účtov za energie došlo po 13. októbri 2021 o viac ako 100 %. Podniky môžu takto získané finančné prostriedky použiť na pokrytie nákladov na dodávky elektriny, plynu a iných energií alebo iných prevádzkových nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s nútenou zmenou dodávateľa.

Žiadosti je možné podávať od 17. decembra 2021 do 20. novembra 2023. O záruku sa žiada prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený na webovej stránke Národnej rozvojovej banky.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.