Workshop pre Central Business Network o právnych aspektoch GDPR

Náš GDPR-tím špecializovaný na prípravu firiem na implementáciu novej právnej úpravy európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) do praxe firiem zrealizoval v spolupráci so spoločnosťou Central Business Network (CBN) workshop o právnych aspektoch GDPR.

Tento workshop bol určený pre členov biznisového klubu podnikateľov „Spojme síly“, ktorého je CBN prevádzkovateľom, a prebehol v rámci klubového stretnutia dňa 4. apríla 2018 v Prahe, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 členov.

Medzi prednášajúcimi vystúpili naši kolegovia Mgr. Lucie Hladěnová, LL.M. a JUDr. Petr Jakubec, ktorí sa s účastníkmi workshopu podelili aj o nazbierané praktické skúsenosti z už prebehnutých implementácií.