UEPA otvára kanceláriu v Bratislave

Po mnohých rokoch úspešnej spolupráce s vynikajúcimi právnymi firmami na Slovensku otvorila UEPA vlastnú kanceláriu v Bratislave. Nová kancelária je vedená JUDr. Marcelom Máčaiom, skúseným advokátom, ktorý sa nedávno pripojil k nášmu tímu.
Tento krok je logickým dôsledkom rastúceho dopytu našich klientov, ktorý je možné jednoducho riešiť prostredníctvom vlastnej kancelárie v Bratislave. Z toho dôvodu bola založená UEPA advokáti s.r.o. a dvaja z našich partnerov, Andreas Ueltzhöffer a Lars Klett, sú teraz registrovaní ako advokáti u Slovenskej advokátskej komory. Slovenskí tím počíta okrem Marcela Máčaia aj s niekoľkými rodenými hovorcami, ktorí hovoria plynule aj po nemecky a anglicky. Slovenská kancelária je podporovaná pražskou kanceláriou.
Teraz sa slovenská advokátska kancelária UEPA zameriava predovšetkým na právo obchodné, korporátne, M & A, právo nehnuteľností a pracovné. Ďalšie špecializácie budú nasledovať.

Kancelária sídli na adrese Zámocká 30 a jej telefónny kontakt je +421 2 2054 5206.

Ďalšie informácie nájdete na www.uepa.sk.