Počas včerajšieho dňa zverejnilo Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR bližšie informácie k programu podpory ubytovacích zariadení COVID – Ubytovanie II, ktorý na svojom rokovaní schválila vláda. Podpora je tentoraz určená ako pre hromadné ubytovacie zariadenia, tak pre individuálne ubytovacie zariadenia (tj. ubytovanie v súkromí, malé penzióny, apartmány, izby, rekreačné objekty slúžiace k prechodnému ubytovaní turistov), ​​a to v celkovej výške 4 miliardy Kč.

Výzva pre hromadné ubytovacie zariadenia bude zverejnená 25. 1. 2021 za podobných podmienok ako predchádzajúci program COVID – Ubytovanie.

Výzva pre individuálne ubytovacie zariadenia potom bude zverejnená dňa 1. 2. 2021 a výška pomoci je navrhnutá v sume 200 Kč / izba / deň. Podmienkou však je, že prevádzku daný žiadateľ začal najneskôr k 1. 10. 2020 a udržateľnosť podpory je navrhovaná v dĺžke troch mesiacov, tzn. že žiadateľ nesmie ukončiť svoju podnikateľskú činnosť počas troch mesiacov od vydania rozhodnutia o poskytnutí dotácie. Podmienkou priznania podpory v plnej výške je potom preukázanie, že žiadateľ poskytoval ubytovacie služby už v zdaňovacom období roku 2019. Ak nie je žiadateľ toto schopný preukázať alebo ak začal svoju činnosť až po 31. 12. 2019, patrí mu podpora iba vo výške 100 Kč / izba / deň.

Rozhodné obdobie pre prvú výzvu je stanovené v rozsahu 78 dní od 22. októbra 2020 do 22. januára 2021 (nie je započítané obdobie od 3. 12. do 17. 12. 2020, kedy neplatilo žiadne obmedzenie poskytovania ubytovacích služieb). V prípade pokračujúcej negatívnej epidemiologickej situácie a predĺženia obmedzenia poskytovania ubytovacích služieb môže dôjsť k zmenám v rozsahu podpory.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.