Radi by sme vás informovali, že podľa rozhodnutia vlády Českej republiky z 29. novembra 2021 bol dotačný program Antivirus A predĺžený do 28. februára 2022. Zamestnávatelia, ktorých zamestnancom bola nariadená karanténa alebo izolácia z dôvodu ochorenia covid-19, môžu využiť dotačný program.

Vláda zároveň opätovne aktivovala program Antivirus B, ktorý bude zamestnávateľom poskytovať aj príspevok na vyplatené náhrady mzdy zamestnancom z dôvodu poklesu tržieb. Antivírus B sa uplatňuje na obdobie od 1. novembra 2021 do 28. februára 2022. V tomto prípade je výška príspevku 60 % vyplatenej náhrady mzdy vrátane poistného, maximálne však 29 000 Kč mesačne na zamestnanca.

Žiadosti o dotácie môžete podávať na webovej stránke ministerstva práce a sociálnych vecí.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.