Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na workshop HR KOMPAS,
ktorý sa koná dňa 5. júna 2018 od 8:30 hod., na adrese Etnosvět, Legerova 40, Praha 2.

Workshop bude venovaný jednej z najdiskutovanejších tém roku 2018, ktorou sú, vzhľadom k aktuálnemu nedostatku kvalifikovaných zamestnancov na trhu práce, ľudské zdroje.
Na workshope vystúpia spolu s ďalšími odborníkmi aj naši kolegovia Mgr. Lucie Hladěnová, LL.M. a JUDr. Petr Jakubec, ktorí Vám sprostredkujú pohľad na riadenie ľudských zdrojov z právneho hľadiska, a to z pozície zamestnávateľa aj z pozície zamestnanca. Účastníkom workshopu zároveň ponúknu praktický výklad nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) v pracovnoprávnych vzťahoch.

Viac informácií o workshope nájdete v nižšie uvedenej pozvánke: