Partner UEPA pokračuje ako člen vedeckej rady na Fakulte podnikohospodárskej na VŠE

Je nám potešením oznámiť, že náš partner Andreas Ueltzhöffer bol oslovený dekanom fakulty podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe (VŠE) s návrhom, aby sa na ďalšie štyri roky stal externým členom vedeckej rady fakulty.

Andreas Ueltzhöffer si veľmi váži tejto ponuky a s potešením ju prijal. Vedecká rada robí strategické rozhodnutia a je dôležitým orgánom fakulty. Rada má 40 členov – polovicu tvoria profesori VŠE a druhú polovicu externí členovia. Mnohí z nich patria k učiteľskému zboru na iných vysokých školách, niektorí však pôsobia vo vedúcich pozíciách rôznych organizácií a firiem. Jedným z nich je aj guvernér Českej národnej banky. Andreas Ueltzhöffer bol členom rady už v období 2014-2018 a s prestávkami na VŠE mnoho rokov tiež prednáša.