Prehľad posledných opatrení:

Prevádzka stravovacích služieb v ČR je obmedzená nasledovne:

  • Je zakázaná prítomnosť verejnosti v prevádzkarňach v čase medzi 22:00 hod. A 6:00
  • Zákazníci sú usadení tak, že je medzi nimi odstup aspoň 1,5 metra, s výnimkou zákazníkov sediacich pri jednom stole
  • Prevádzkovateľ nepripustí vo vnútorných priestoroch prevádzkarne viac zákazníkov, než je miest na sedenie, prevádzkovateľ je povinný písomne ​​evidovať celkový aktuálny počet miest na sedenie pre zákazníkov
  • Pri vstupe do vnútorných aj vonkajších priestorov prevádzkarne stravovacích služieb je zaistená možnosť dezinfekcie rúk pre zákazníkov
  • Dezinfekcia stoličiek a stolov sa vykonáva pred usadením každej novej skupiny zákazníkov
  • V prípade, že pracovník prevádzkárne má telesnú teplotu 37 ° C a vyššiu alebo iné príznaky ochorenia COVID-19 je jeho prítomnosť v prevádzkárni zakázaná

Hromadné akcie sú obmedzené nasledovne:

  • S účinnosťou od 24. septembra 2020 od 0:00 hod. Do 7. októbra 2020 do 23:59 hod. sa zakazujú alebo obmedzujú slávnosti, divadelné a filmové predstavenia, športové a iné zhromaždenia a trhy s účasťou presahujúcou v rovnaký čas 1000 osôb ak sa akcia vo vonkajších priestoroch, alebo 500 osôb, ak sa koná akcia vo vnútorných priestoroch stavieb.
  • Zakazujú sa tiež hromadné akcie, s výnimkou schôdzí, demonštrácií, výstav, trhov, veľtrhov a im podobných akcií, s účasťou presahujúcou v rovnaký čas 50 osôb ak sa koná akcia vo vonkajších priestoroch, alebo 10 osôb ak sa koná akcia vo vnútorných priestoroch stavieb, pokiaľ každý účastník akcie nemá určené miesto na sedenie, na ktorom sa prevažne zdržiava.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.