Na dnešnom zasadnutí Vlády ČR bol dnes prijatý program podpory podnikateľov, ktorý sa týka všetkých uzavretých prevádzok, ktoré boli uzavreté na základe vládnych nariadení, tzv. COVID – Gastro a uzavreté prevádzkárne.

Tento program sa vzťahuje na všetky uzavreté prevádzkarne maloobchodu a služieb a stanovuje nasledujúce podmienky::

  • rozhodné obdobie: 15. 10. 2020 – 10. 1. 2021;
  • I. výzva: 10. 1. 2021;
  • za každý deň uzavretia prevádzkarne v rámci rozhodného obdobia je možné čerpať 400 Kč za deň za jedného zamestnanca na hlavný pracovný pomer;
  • u skrátených úväzkov sa výška pomoci úmerne zníži;
  • súčasne je naďalej možné využívať podpory z programov Antivirus a COVID – nájomné.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.