Mgr. Martin Murad

Mgr. Martin Murad

Senior Counsel
E-mail: mmu@uepa.cz
Asistent: Tereza Hyxová

Špecializácia 

 • Právo obchodných spoločností
 • Nehnuteľnosti
 • Pracovné právo
 • Compliance

Jazyky

 • Slovenčina
 • Čeština
 • Angličtina
 • Francúzština
 • Poľština

Členstvo

 • Česká advokátska komora

Vita

 • Narodený 1982 v Bratislave
 • 2002 – 2007 štúdium práva na Masarykovej univerzite v Brne
 • 2007 – 2010 Associate u PETERKA & PARTNERS, Praha
 • 2010 – 2015 Partner zodpovedný za vedenie poľskej kancelárie PETERKA & PARTNERS
 • 2015 – 2017 Partner zodpovedný za rozvoj obchodných vzťahov skupiny PETERKA & PARTNERS
 • Od januára 2018 Senior counsel v UEPA

Martin Murad je senior counsel v tímu UEPA. Po ukončení štúdia na Masarykovej univerzite v Brne spolupracoval viac ako desať rokov s prednou českou advokátskou kanceláriou, kde niekoľko rokov viedol varšavskú kanceláriu a potom sa podieľal na tvorbe stratégie rozvoja obchodných vzťahov.

Martin Murad poskytoval poradenstvo klientom pôsobiacim v rôznych oboroch v oblasti compliance, práva obchodných spoločností, nehnuteľností a pracovného práva.

Jeho materským jazykom je slovenčina a okrem češtiny hovorí plynulo anglicky, francúzsky a poľsky.