Mgr. Dominika Sirotová

Mgr. Dominika Sirotová

Associate
E-mail: dsi@uepa.cz
Asistent: Eva Kukrálová

Špecializácia

 • Právo obchodných spoločností
 • Občianske právo
 • Právo nehnuteľností

 Jazyky

 • Slovenčina
 • Čeština
 • Angličtina

Vita

 • 1993 narodená v Trnave (Slovensko)
 • 2011 – 2017 štúdium práv na Karlovej univerzite v Prahe
 • 2016 – 2017 štúdium práv na University of Sussex, Brighton, Veľká Británia
 • 2014 – 2015 stážista/referent v Komisii pre rozhodovanie vo veciach pobytu cudzincov na Ministerstve vnútra ČR, Praha
 • 2015 – 2017 právny asistent/paralegal v advokátskej kancelárii Polverini Strnad, Praha
 • Od roku 2017 associate v UEPA

Dominika Sirotová je associate v advokátskej kancelárii UEPA. Je absolventkou Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a právo študovala aj v zahraničí na University of Sussex, Brighton, Veľká Británia.

Počas štúdia absolvovala Dominika niekoľko stáží, a to predovšetkým v oblasti cudzineckého práva. Okrem iného pôsobila jeden rok v Komisii pre rozhodovanie vo veciach pobytu cudzincov na Ministerstve vnútra ČR. Skúsenosti z advokácie získala v advokátskej kancelárii Polverini Strnad, kde sa na pozícii právneho asistenta/paralegal venovala hlavne právu obchodných spoločností, občianskemu právu a právu nehnuteľností. V tíme UEPA pôsobí ako associate od roku 2017.

Materským jazykom Dominiky je slovenčina, okrem toho hovorí plynulo česky a anglicky.