JUDr. Petr Jakubec

JUDr. Petr Jakubec

Senior Counsel
E-mail: pja@uepa.cz
Assistant: Bc. Kateřina Ratajová

Špecializácia

 • Stavebné právo a právo nehnuteľností
 • Projekty Greenfield- & Brownfield
 • Právo obchodných spoločností
 • Medzinárodné právo súkromné
 • Procesné právo a rozhodcovské konanie
 • Poistné právo (veľké priemyselné škody)
 • Právo zvereneckých fondov

Jazyky

 • Čeština
 • Angličtina
 • Nemčina

Členstvo a funkcie

 • Česká advokátska komora
 • Predseda a zakladajúci člen asociácie pre podporu a rozvoj zvereneckých fondov (APRSF)
 • Člen Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
 • Člen HST Obchodnej komory Švajčiarsko – Česká republika
 • Člen Kanadskej obchodnej komory v Českej republike
 • Člen Taliansko-českej obchodnej a priemyselnej komory

Vita

 • Narodený 1978 v Pardubiciach
 • Štúdium práva na Karlovej univerzite v Prahe
 • Advokát od roku 2006
 • 2007 advokát v advokátskej kancelárii Ueltzhöffer Balada
 • 2010 – 2012 partner v advokátskej kancelárii Ueltzhöffer Balada
 • Od januára 2013 senior counsel v UEPA

Petr Jakubec je jedným z najskúsenejších advokátov v tíme UEPA, ktorý získal skúsenosti vo významných medzinárodných kanceláriách. Je činný predovšetkým v odvetviach stavebného práva a práva nehnuteľností, predovšetkým na projektoch v oblasti greenfield a brownfield. Získal si však tiež uznanie pri riešení sporov v oblasti poisťovníctva a náhrady škody.

Petr Jakubec sa venuje tak transakciám, ako aj dennému poradenstvu. Svojich klientov zastupuje pred súdmi a tiež v rozhodcovských konaniach.

K jeho klientom sa radia medzinárodné aj české firmy, či už developerské spoločnosti, stavebné a výrobné podniky, ako aj poisťovne a finančné inštitúty.

Keď boli so zavedením nového českého Občianskeho zákonníka k 1. 1. 2014 prijaté pravidlá týkajúce sa zvereneckých fondov, zameral sa Petr Jakubec aj na toto odvetvie. Patrí k zakladateľom Asociácie na podporu a rozvoj zvereneckých fondov (APRSF).

Petr Jakubec získal svoj doktorát na Karlovej univerzite v Prahe.

Jeho materčinou je čeština, hovorí plynulo nemecky a anglicky.