Dr. Ing. Martina Jankovská

Dr. Ing. Martina Jankovská

Senior Counsel
E-mail: maj@uepa.cz

Špecializácia

 • Právo obchodných spoločností, najmä v oblasti corporate governance a právo koncernov
 • Pracovné právo
 • Právo duševného vlastníctva (ochranné známky, úžitkové vzory, softvér)
 • Právo na ochranu osobných údajov
 • Správne právo, najmä právo prepravy osôb
 • Telekomunikačné právo
 • Energetické právo, obnoviteľné zdroje

Jazyky

 • Čeština
 • Nemčina, od mája 1994 súdna prekladateľka na Krajskom súde v Prahe
 • Angličtina
 • Ruština

Publikácie a prednášky

 • Konferenčné príspevky, o. i. „Právne aspekty cloudových služieb“, prednášajúca na ISSS 2014 a Cacio 2015

Členstvo a funkcie

 • Česká advokátska komora
 • Rotary Club Praha City

Vita:

 • narodená 1965 v Ostrave
 • štúdium ekonómie na Vysokej škole banskej v Ostrave
 • štúdium práv na Karlovej univerzite v Prahe
 • 1996 oprávnenie na výkon advokácie
 • 1996 – 1997 advokátka v brnianskej pobočke Czerwenka & Partner Rechtsanwälte KEG, Vienna
 • 2002 – 2003 advokátka v Central European Advisory Group v Prahe
 • 2004 – 2013 partner v Saxinger Chalupsky & Partner v.o.s. v Prahe
 • 2008 – 2013 partner v Saxinger Chalupsky & Partner s.r.o. v Bratislave
 • od roku 2014 samostatná advokátka v Prahe
 • od mája 2015 senior counsel v UEPA

Martina Jankovská je senior counsel v UEPA a má viac než dvadsaťročné skúsenosti v advokácii. Po štúdiu ekonómie na Vysokej škole banskej v Ostrave a Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, kde získala tiež doktorát,  pracovala v českých pobočkách prestížnych rakúskych advokátskych kancelárií, najskôr v Brne, potom v Prahe a Bratislave, kde zastávala funkciu managing partnera. Od roku 2015 spolupracuje s UEPA.

Ťažisko jej advokátskej činnosti spočíva predovšetkým v oblasti compliance, corporate governance, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, IT a ochrany osobných údajov. Martina Jankovská má tiež špecifické skúsenosti vo sfére verejnej dopravy a výroby elektrickej energie vrátane obnoviteľných zdrojov. Skúsenosti má aj s regulatórnymi otázkami telekomunikačného trhu a s dražbou frekvencií.

Martina Jankovská je skúsenou prednášajúcou a autorkou, resp. spoluautorkou mnohých odborných právnych článkov a publikácií.

Je českou rodenou hovoriacou a hovorí perfektne nemecky, anglicky a rusky.