V nadväznosti na náš predchádzajúci newsletter ohľadom českého programu Covid Nájomné II si Vás dovoľujeme informovať, že termín pre podávanie žiadostí sa predĺžil do 29. januára 2021.

Vyhlásenie výzvy Covid Nájomné III sa očakáva 1. februára 2021.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.