Během včerejšího dne zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj bližší informace k programu podpory ubytovacích zařízení COVID – Ubytování II, který na svém jednání schválila vláda. Podpora je tentokrát určena jak pro hromadná ubytovací zařízení, tak pro individuální ubytovací zařízení (tj. ubytování v soukromí, malé penziony, apartmány, pokoje, rekreační objekty sloužící k přechodnému ubytování turistů), a to v celkové výši 4 miliardy Kč.

Výzva pro hromadná ubytovací zařízení bude zveřejněna dne 25. 1. 2021 za obdobných podmínek jako předchozí program COVID – Ubytování.

Výzva pro individuální ubytovací zařízení pak bude zveřejněna dne 1. 2. 2021 a výše podpory je navržena v částce 200 Kč / pokoj / den. Podmínkou však je, že provoz daný žadatel zahájil nejpozději k 1. 10. 2020 a udržitelnost podpory je navrhována v délce tří měsíců, tzn. že žadatel nesmí ukončit svou podnikatelskou činnost během tří měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínkou přiznání podpory v plné výši je pak prokázání, že žadatel poskytoval ubytovací služby již ve zdaňovacím období roku 2019. Není-li žadatel toto schopen prokázat nebo zahájil-li svou činnost až po 31. 12. 2019, náleží mu podpora pouze ve výši 100 Kč / pokoj / den.

Rozhodné období pro první výzvu je stanoveno v rozsahu 78 dnů od 22. října 2020 do 22. ledna 2021 (není započteno období od 3. 12. do 17. 12. 2020, kdy neplatilo žádné omezení poskytování ubytovacích služeb). V případě pokračující negativní epidemiologické situace a prodloužení omezení poskytování ubytovacích služeb může dojít ke změnám v rozsahu podpory.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.