Tímto si Vás dovolujeme pozvat na workshop HR KOMPAS,
který se koná dne 5. června 2018 od 8:30 hod., na adrese Etnosvět, Legerova 40, Praha 2.

Workshop bude věnován jednomu z nejdiskutovanějších témat roku 2018, kterým jsou, vzhledem k aktuálnímu nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce, lidské zdroje.

Na workshopu vystoupí spolu s dalšími odborníky i naši kolegové Mgr. Lucie Hladěnová, LL.M. a JUDr. Petr Jakubec, kteří Vám zprostředkují pohled na řízení lidských zdrojů z právního hlediska, a sice jak z pozice zaměstnavatele, tak i z pozice zaměstnance. Účastníkům workshopu zároveň nabídnou praktický výklad nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v pracovněprávních vztazích.

Více informací o workshopu naleznete v níže uvedené pozvánce: