Partner UEPA pokračuje jako člen vědecké rady na Fakultě podnikohospodářské na VŠE

Je nám potěšením oznámit, že náš partner Andreas Ueltzhöffer byl osloven děkanem fakulty Podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) s návrhem, aby se na další čtyři roky stal externím členem vědecké rady fakulty.

Andreas Ueltzhöffer si velmi váží této nabídky a s potěšením ji přijal. Vědecká rada činí strategická rozhodnutí a je důležitým orgánem fakulty. Rada má 40 členů – polovinu tvoří profesoři VŠE a druhou polovinu externí členové. Mnozí z nich patří k učitelskému sboru na jiných vysokých školách, někteří ovšem působí ve vedoucích pozicích různých organizací a firem. Jedním z nich je také guvernér České národní banky. Andreas Ueltzhöffer byl členem rady už v období 2014-2018 a s přestávkami na VŠE mnoho let také přednáší.