V návaznosti na včerejší newsletter Vám tímto zasíláme podrobné informace o novém programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny:

Způsobilost žadatele:

 • fyzická osoba podnikatel nebo obchodní korporace;
 • vykonává podnikatelskou činnost dle živnostenského zákona, která spadá do jednoho z následujících sektorů:
Popis Počet dní
MALOOBCHOD 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s oděvy
Maloobchod s obuví a koženými výrobky
Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Maloobchod ve stáncích a na trzích
Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
STRAVOVÁNÍ 74

 

 

 

 

 

 

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poskytování cateringových služeb
Poskytování ostatních stravovacích služeb
Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.
Pohostinství
Promítání filmů
VYBRANÉ ČINNOSTI (vč. sportovních, zábavních a rekreačních) 70

 

 

 

 

 

 

Činnosti zastaváren
Fotografické činnosti
Pořádání konferencí a hospodářských výstav
Ostatní vzdělávání
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
OSOBNÍ SLUŽBY 61
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Poskytování ostatních osobních služeb j. n.
 • v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií mu byl omezen či zakázán prodej zboží a služeb alespoň v části období od 14. 10. 2020 do 10. 1. 2021;
 • klesly mu v uvedeném období tržby a tím i likvidita;
 • nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky vůči státnímu rozpočtu, státním fondům, atp.;
 • nebyl nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou dle zákona o DPH.

Výše podpory:

 • výše podpory činí součin 400 Kč x počet zaměstnanců a/nebo spolupracujících osob OSVČ x počet uznaných dní dle výše uvedené tabulky;
 • do výpočtu nejsou zahrnuti zaměstnanci v sektorech, které byly podpořeny v programech COVID – Kultura, COVID – Ubytování a COVID – Sport;
 • podpora bude poskytována nejvýše do nevyčerpané výše limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik).

Předložení žádosti:

 • elektronickou formou, způsob a termín podání žádosti budou blíže specifikovány ve výzvě vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 • součástí žádosti bude čestné prohlášení žadatele obsahující potvrzení např. také o tom, že v případě poskytnutí podpory v požadované výši nedojde u příjemce k překročení limitu podpory dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, přičemž podpory poskytnuté ve všech programech podle bodu 3.1 Dočasného rámce (např. COVID – nájemné, COVID – lázně, COVID – ubytování, COVID – kultura, Antivirus A Plus, atp.) se sčítají; podpora z programu Antivirus A a B však pod bod 3.1 Dočasného rámce nespadá.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.