Návštěva Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži

Andreas Ueltzhöffer a Philipp Chizzola přijali dne 1. a 2. března 2018 pozvání od ICC Germany, jehož je Andreas Ueltzhöffer členem, navštívit Mezinárodní rozhodčí soud ICC v Paříži.

Zde byly prohloubeny staré kontakty a mnoho nových bylo uzavřeno. Byla zde také prezentována aktuální čísla soudu. V roce 2016 bylo mezi soudy podáno 800 až 900 nových případů rozhodčího řízení. Pouze ve čtyřech případech byly předsedové soudu jmenováni přímo. Toto je možné podle čl. 13 IV a Pravidel rozhodčího řízení, pokud je jednou ze stran stát.

Na tomto základě byl Andreas Ueltzhöffer v roce 2016 jmenován přímo Soudním dvorem. Jako šéf pražské kanceláře Schaffer & Partner byl v devadesátých letech jedním ze zakládajících členů ICC Czech Republic. V minulosti však většinou působil jako soudce v ad hoc arbitrážích.

Většina případů rozhodčího řízení ICC se i nadále odehrává v oboru nemovitostí, po něm následuje obor energetiky.

Hlavním tématem konference bylo, jak uzpůsobit rozhodčí místo Německa tak, aby bylo přitažlivější. Stále si ještě příliš málo stran vybírá Německo jako místo rozhodčího řízení.

V budoucnu chtějí Philipp Chizzola a Andreas Ueltzhöffer výrazně rozšířit své aktivity v celé oblasti ADR a budou usilovat o zápis do mezinárodních arbitrážních tribunálů. V mnoha případech, pokud jde o Českou republiku, musí rozhodce hovořit česky, znát české právo, ale nesmí mít české státní občanství. Všechna tato kritéria splňuje Andreas Ueltzhöffer a další členové týmu UEPA.