Dr. Ing. Martina Jankovská

Dr. Ing. Martina Jankovská

Senior Counsel
E-mail: maj@uepa.cz

Specializace

 • Právo obchodních společností, zejména v oblasti corporate governance a právo koncernů
 • Pracovní právo
 • Právo duševního vlastnictví (ochranné známky, užitné vzory, software)
 • Právo na ochranu osobních údajů
 • Správní právo, zejména právo přepravy osob
 • Telekomunikační právo
 • Energetické právo, obnovitelné zdroje

Jazyky

 • Čeština
 • Němčina, od května 1994 soudní překladatelka u Krajského soudu v Praze
 • Angličtina
 • Ruština

Publikace a přednášky

 • Konferenční příspěvky, mj. “Právní aspekty cloudových služeb”, přednášející na ISSS 2014 a Cacio 2015

Členství a funkce

 • Česká advokátní komora
 • Rotary Club Praha City

Vita:

 • narozena 1965 v Ostravě
 • studium ekonomie na Vysoké škole báňské v Ostravě
 • studium práv na Univerzitě Karlově v Praze
 • 1996 oprávnění k výkonu advokacie
 • 1996 – 1997 advokátka v brněnské pobočce Czerwenka & Partner Rechtsanwälte KEG, Vienna
 • 2002 – 2003 advokátka v Central European Advisory Group v  Praze
 • 2004 – 2013 partner v Saxinger Chalupsky & Partner v.o.s. v  Praze
 • 2008 – 2013 partner v Saxinger Chalupsky & Partner s.r.o. v Bratislavě
 • od roku 2014 samostatná advokátka v Praze
 • od května 2015 senior counsel v UEPA

Martina Jankovská je senior counsel v UEPA a má více než dvacetileté zkušenosti v advokacii. Po studiu ekonomie na Vysoké škole báňské v Ostravě a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získala též doktorát,  pracovala v českých pobočkách prestižních rakouských advokátních kanceláří, nejdříve v Brně, poté v Praze a Bratislavě, kde zastávala funkci managing partnera. Od roku 2015 spolupracuje s UEPA.

Těžiště její advokátní činnosti spočívá především v oblasti compliance, corporate governance, pracovního práva, práva duševního vlastnictví, IT a ochrany osobních údajů. Martina Jankovská má též specifické zkušenosti ve sféře veřejné dopravy a výroby elektrické energie včetně obnovitelných zdrojů. Zkušenosti má i s regulatorními otázkami telekomunikačního trhu a s dražbou frekvencí.

Martina Jankovská je zkušenou přednášející a autorkou, resp. spoluautorkou mnoha odborných právních článků a publikací.

Je českou rodilou mluvčí a hovoří perfektně německy, anglicky a rusky.