Christian Ancker

Christian Ancker

International Counsel
E-mail: can@uepa.cz
Asistent: Tereza Hyxová

Specializace

  • Obsáhlé poradenství německých a českých středně velkých podniků, poradenství investorů u M&A transakcí
  • Právo obchodních společností
  • Smluvní právo
  • Daňové právo
  • Pracovní právo
  • Insolvenční poradenství, preventivní poradenství v insolvenčně-právních otázkách
  • Mediace
  • Poradenství v konfliktech obchodních společníků
  • Převzetí poradenských funkcí v grémiích advisory councils

Jazyky

  • Němčina
  • Angličtina

Členství a funkce

  • Honorární konsul České republiky v Hamburku
  • Německá advokátní komora
  • Česká advokátní komora
  • Bundesverband der deutschen Industrie (BDI)
  • Zájmový svaz hamburských advokátů
  • Spolek obnovitelné energie, Hamburg
  • Lions Club Hamburg-Hammaburg; předseda výboru na rozvoj
  • Spolek „Gesellschaft Harmonie von 1789“, Hamburg
  • Überseeclub e.V., Hamburg
  • Svaz rodinných podniků (Verband der Familienunternehmer e.V.)

Vita

  • 1961 narozen v Hamburku
  • Studium práv v Mnichově
  • Referendariát v Mnichově a Singapuru
  • 1992 – 2004 HypoVereinsbank–Gruppe (dnes UniCredit Group)
  • 2005 povolení k výkonu advokacie v Hamburku
  • Od roku 2014 český honorární konsul v Hamburku
  • 2015 povolení k výkonu advokacie v České republice
  • Od roku 2015 international counsel u UEPA

Christian Ancker je international counsel v UEPA. Pochází z Hamburku. Po ukončení právnického vzdělání pracoval 12 let pro velkou německou banku a poté převzal vedení středně velkého podniku na výrobu generátorů.

Jako advokát poskytuje Christian Ancker poradenství především středně velkým podnikům při M&A transakcích, restrukturalizacích a v otázkách právního nástupnictví, ale také v každodenních právních otázkách v Německu a v České republice.

Při své činnosti advokáta, obchodního poradce a mediátora také těží ze svých zkušeností z akvizic společností, ale i jako investor v různých strojírenských podnicích.

Christian Ancker je honorárním konsulem České republiky v Hamburku. Mluví plynně německy a anglicky.