Christian Ancker

Christian Ancker

International Counsel
E-mail: can@uepa.cz

Specializace

 • Obsáhlé poradenství německých a českých středně velkých podniků, poradenství investorů u M&A transakcí
 • Právo obchodních společností
 • Smluvní právo
 • Daňové právo
 • Pracovní právo
 • Insolvenční poradenství, preventivní poradenství v insolvenčně-právních otázkách
 • Mediace
 • Poradenství v konfliktech obchodních společníků
 • Převzetí poradenských funkcí v grémiích advisory councils

Jazyky

 • Němčina
 • Angličtina

Členství a funkce

 • Honorární konsul České republiky v Hamburku
 • Německá advokátní komora
 • Česká advokátní komora
 • Bundesverband der deutschen Industrie (BDI)
 • Zájmový svaz hamburských advokátů
 • Spolek obnovitelné energie, Hamburg
 • Lions Club Hamburg-Hammaburg; předseda výboru na rozvoj
 • Spolek „Gesellschaft Harmonie von 1789“, Hamburg
 • Überseeclub e.V., Hamburg
 • Svaz rodinných podniků (Verband der Familienunternehmer e.V.)

Vita

 • 1961 narozen v Hamburku
 • Studium práv v Mnichově
 • Referendariát v Mnichově a Singapuru
 • 1992 – 2004 HypoVereinsbank–Gruppe (dnes UniCredit Group)
 • 2005 povolení k výkonu advokacie v Hamburku
 • Od roku 2014 český honorární konsul v Hamburku
 • 2015 povolení k výkonu advokacie v České republice
 • Od roku 2015 international counsel u UEPA

Christian Ancker je international counsel v UEPA. Pochází z Hamburku. Po ukončení právnického vzdělání pracoval 12 let pro velkou německou banku a poté převzal vedení středně velkého podniku na výrobu generátorů.

Jako advokát poskytuje Christian Ancker poradenství především středně velkým podnikům při M&A transakcích, restrukturalizacích a v otázkách právního nástupnictví, ale také v každodenních právních otázkách v Německu a v České republice.

Při své činnosti advokáta, obchodního poradce a mediátora také těží ze svých zkušeností z akvizic společností, ale i jako investor v různých strojírenských podnicích.

Christian Ancker je honorárním konsulem České republiky v Hamburku. Mluví plynně německy a anglicky.